MBS Logo.png

Zarządzanie ryzykiem w projektach budowlanych.

risk management.png
New Call-to-action

   Branża budowlana jest sektorem, w którym panują bardzo niepewne warunki, które ulegają ciągłym zmianom. W konsekwencji czego, projekt obciążony jest różnymi rodzajami ryzyka, które stanowią jego nieodłączna cześć. Istnieje oczywiście silny związek miedzy zarządzaniem ryzykiem a pomyślna realizacją projektu. 

   Pomimo ogromnego wpływu, jaki wywiera wdrożenie systemu lub procesu zarządzania ryzykiem, nie są one powszechnie stosowane w branży budowlanej.

   Może być to spowodowane niechęcią inżynierów do teoretycznych rozważań, która prowadzi do nagminnego odrzucania formalnych systemów zarządzania ryzykiem.

   Większość specjalistów ds. budownictwa woli polegać na własnym doświadczeniu jako na najlepszej metodzie zarządzania ryzykiem. Podczas gdy skomplikowane systemy zarządzania ryzykiem mogą stanowić przesadne rozwiązania w przypadku małych projektów, to istnieją proste metody ograniczające ryzyko nawet w projektach na niewielka skale.

   Chcesz wiedzieć więcej , obejrzyj animację:


   Pobierz broszurę "Zarządzanie ryzykiem w realnym świecie"

   Download Whitepaper now